กข10 (RD10)


 

ชื่อพันธุ์ - กข10 (RD10)
ชนิด - ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีนิวตรอนเร็ว ปริมาณ 1 กิโลแรด อาบเมล็ดข้าวพันธุ์ กข1 เมื่อปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน จนได้สายพันธุ์ RD1´69-NF1U-G6-6 หลังจากนั้นได้นำไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
  - ทรงกอตั้งตรง ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.8 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย
  - คุณภาพหุงต้มและรับประทานดี
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ี่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ