กข7 (RD7)


 

ชื่อพันธุ์ - กข7 (RD7)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ซี4-63 // เก้ารวง 88 / ซิกาดีส
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสม 3 ทาง ระหว่างพันธุ์เก้ารวง 88 ของประเทศไทย และพันธุ์ชิกาดิส จากประเทศอินโดนีเชีย กับพันธุ์ซี4-63 จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี คัดเลือกและทดสอบผลผลิตในสถานีทดลองข้าวหลายแห่ง จนได้สายพันธุ์ SPR6726-134-2-26
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2518

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 125 วัน
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ท้องไข่น้อย
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา =9.7 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 24-28 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 672 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - คอรวงยาว นวดง่าย เป็นที่นิยมของชาวนาภาคใต้ที่เกี่ยวข้าวด้วยแกระ
  - ทนดินเปรี้ยวได้พอควร
  - ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งดี และต้านทานโรคใบสีส้มปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่ทนทานอากาศหนาว ถ้าปลูกในฤดูนาปรังของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางท้องที่ จะทำให้เมล็ดลีบมากและผลผลิตค่อนข้างต่ำ
  - ข้าวแตกกอมาก มีลูกข้าวมาก จึงทำให้ข้าวออกดอกไม่สม่ำเสมอ
  - ข้าวร่วงง่าย ทำให้ต้องระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น
  - ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคที่มีการชลประทาน