กข4 (RD4)


 

ชื่อพันธุ์ - กข4 (RD4)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8//ดับเบิ้ลยู1252 /// กข2
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พี่น้องของ กข1 (เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8 สายพันธุ์ 17-1) กับพันธุ์ ดับเบิ้ลยู1252 (หรือ อีเค1252) จากอินเดีย ซึ่งต้านทานแมลงบั่ว แล้วนำลูกผสมชั่วแรกผสมกับพันธุ์ กข2 เพื่อให้ได้ลักษณะข้าวเหนียว และคัดเลือกตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ BKN6805-22-13
การรองรับพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2516

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้น กาบใบ และขอบใบสีม่วง เมล็ดยาวเรียว
  - ข้าวเปลือกสีน้ำตาลเข้ม
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 127 วัน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.9 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 573 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - แตกกอดี ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี
  - ต้านทานแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
  - มีเมล็ดลีบในรวงมากกว่าปกติ ประมาณ 20 %
พื้นที่แนะนำ - ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแมลงบั่วระบาด