กข3 (RD3)


 

ชื่อพันธุ์ - กข3 (RD3)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรังกับไออาร์8 ซึ่งเป็นพ่อแม่ เดียวกับ กข1 แต่ กข3 แตกต่างจาก กข1 ที่มีใบธงยาวกว่ามาก และเปลือกเมล็ดสีน้ำตาล โดยผสมพันธุ์ข้าวที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ในฤดูนาปรัง ปี พ.ศ.2509 ทำการคัดเลือกแบบสืบตระกูล จนได้พันธุ์ผสมขั่วที่ 5 ได้สายพันธุ์ BKN6617-12-2-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 100 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นและใบสีเขียว เมล็ดเรียวยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 128 วัน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ท้องไข่น้อย
  - ปริมาณอมิโลส 29-31%
  - คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 667 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เจริญเติบโตได้ดีในท้องที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เมื่อเทียบกับพันธุ์ กข อื่นๆ
  - ต้นแข็งไม่ล้มง่าย
  - มีรวงซ่อนใต้ใบธง ป้องกันการทำลายของนกได้ดี
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยสูง
  - ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก และโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคในเขตชลประทาน