กข2 (RD2)


 

ชื่อพันธุ์ - กข2 (RD2)
ชนิด - ข้าวเหนียว
คู่ผสม - กำผาย15 * 2 / ไทชุง เนทีฟ 1
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเหนียวพันธุ์กำผาย 15 กับข้าวพันธุ์ไทชุง เนทีฟ 1 จากไต้หวัน และผสมกลับไปหาพันธุ์กำผาย 15 หนึ่งครั้งโดยผสมพันธุ์ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ แล้วนำพันธ์ผสมขั่วที่ 3 เข้ามาทำการคัดเลือกในประเทศไทย จนได้สายพันธุ์ IR253-4-1-2-1 ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ผสมพันธุ์แรกที่ปลูกได้ตลอดปี
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - ใบสีเขียว กาบใบสีเขียวอ่อน
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 3.2 x 2.2 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.6 x 1.9 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 766 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง
  - ผลผลิตสูง แตกกอดี
  - ค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม
  - ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
  - คุณภาพการสีดี
  - ทนดินเค็ม
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานอากาศหนาว
  - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคที่มีการชลประทาน