กข1 (RD1)


 

ชื่อพันธุ์ - กข1 (RD1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - เหลืองทองนาปรัง / ไออาร์8
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พื้นเมืองเหลืองทองนาปรัง กับไออาร์8 ผสมพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนในฤดูนาปรังปี พ.ศ.2509 โดยนายวรวิทย์ พาณิชพัฒน์ แล้วทำการคัดเลือกแบบสืบตระกูลจนได้สายพันธุ์ BKN6617-56-1-2 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ผสมพันธุ์แรกที่ปลูกได้ตลอดปี
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 115 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน
  - ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้งตรง เมล็ดเรียวยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 29-30%
  - คุณภาพข้าวสุกร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 742 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน
  - ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยในระดับสูง
  - แตกกอดี ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย
  - ข้าวกล้องใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
  - ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบหงิก โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบสีส้ม และโรคไหม้
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอ และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ทุกภาคที่มีการชลประทาน