ข้าวหลวงสันป่าตอง (Khao´ Luang San-pah-tawng)


 

ชื่อพันธุ์
-
ข้าวหลวงสันป่าตอง (Khao' Luang San-pah-tawng)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรบ้านปางม่วง ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง และทดสอบพันธุ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อ. เมือง อ.เมืองปาน และ อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง ในปี 2541 – 2546
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547
ลักษณะประจำพันธุ์
-
ข้าวเจ้า
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 15-17 พฤศจิกายน
 
-
กอตั้ง แตกกอมาก ลำต้นตรง แข็ง ไม่ล้มง่าย รวงยาว ระแง้ถี่
คอรวงยาว
 
-
เมล็ดสีฟางกระน้ำตาล
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้างx หนา = 9.9 x 3.3 x 3.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้างx หนา = 7.1 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลสต่ำ (14.26 %)
 
-
คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว
ผลผลิต
-
เฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ทนทานสภาพอากาศหนาวเย็นบนพื้นที่สูง
 
-
คุณภาพหุงต้มดี
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ
-
นาที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล