เข็มทองพัทลุง (Khem Tawng Phatthalung)


 

ชื่อพันธุ์
-
เข็มทองพัทลุง (Khem Tawng Phatthalung)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากตำบลท่ามิหรำ อำเมือง จังหวัดพัทลุง แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เข็มทอง PTLC97001-4-2
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547
ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 173 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 14 กุมภาพันธ์
 
-
ต้นสูง ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ไม่ล้ม รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่
 
-
ระยะพักตัวประมาณ 2 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.6 x 2.2 x 1.6 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 1.7 x 1.1 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลสปานกลาง (24.1%)
 
-
คุณภาพข้าวสุก นุ่ม หุงขึ้นหม้อ
ผลผลิต
-
ประมาณ 529 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
 
-
ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้
พื้นที่แนะนำ
-
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง