เหลืองใหญ่ 148 ( Leuang Yai 148 )


ชื่อพันธุ์
-
เหลืองใหญ่ 148 ( Leuang Yai 148 )
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์เหลืองใหญ่จากเกษตรกรในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ่โดยนายพรม ยานะ พนักงานเกษตรอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2499-2501 คัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จนได้สายพันธุ์ เหลืองใหญ่ 228-2-148
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
ลำต้นและใบสีเขียว ลำต้นเล็ก ใบธงค่อนข้างตั้ง
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีเหลือง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.8 x 2.1 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.8 x 2.6x 1.8 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลส 30-31 %
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต
-
ประมาณ 548 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้งปานกลาง
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้ม
 
-
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคเหนือ