เหลืองประทิว 123 ( Leuang Pratew 123 )


ชื่อพันธุ์
-
เหลืองประทิว 123 ( Leuang Pratew 123 )
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยพนังงานเกษตร จากเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2498-2499 ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ เหลืองประทิว 126-8-123
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อปี พ.ศ.2508

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
ลำต้นและใบสีเขียว ใบกว้างและยาว คอรวงยาว
 
-
ข้าวเปลือกสีเหลือง เมล็ดยาวเรียว
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 19 ธันวาคม
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลส 29-32 %
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต
-
ประมาณ 414 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
คุณภาพการสี ได้ข้าวสารแกร่ง เลื่อมมัน
 
-
ปลูกในดินเปรี้ยวได้ดี ให้ผลผลิตปานกลาง
 
-
ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้งและโรคใบหงิก
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคเขียวเตี้ย
 
-
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคกลาง