เหนียวอุบล 2 ( Niaw Ubon 2 )


ชื่อพันธุ์
-
เหนียวอุบล 2 ( Niaw Ubon 2 )
ชนิด
-
ข้าวเหนียว
คู่ผสม
-
SPT7149-429-3 / IR21848-65-3-2
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ SPT7149-429-3 และIR21848-65-3-2
ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจนได้ สายพันธุ์ IR43070-UBN-501-2-1-1-1
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2541

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นพันธุ์ข้าวเหนียว สูงประมาณ 118 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 15 พฤศจิกายน
 
-
ทรงกอแผ่ ต้นแข็ง ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสี เขียว ใบธงตั้งตรง รวงแน่นปานกลาง คอรวงสั้น
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
 
-
คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 463 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคไหม้
 
-
ทนทานดินเค็ม
ข้อควรระวัง
-
ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่โรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด เป็นประจำ
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ