เหนียวอุบล 1 ( Niaw Ubon 1 )


ชื่อพันธุ์
-
เหนียวอุบล 1 ( Niaw Ubon 1 )
ชนิด
-
ข้าวเหนียว
คู่ผสม
-
เหนียวสันป่าตอง* 2 / ไออาร์262
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์เหนียวสันป่าตอง และพันธุ์ ไออาร์262 ในปีพ.ศ.2509 แล้วผสมกลับไปหาพันธุ์เหนียว สันป่าตองอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ.2510 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ทำการคัดเลือกต่อที่สถานีทดลองข้าวอุบลราชธานี จนได้สายพันธุ์ UBN6721-11-1- 6(3)
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 145 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
 
-
ทรงกอตั้งตรง แตกกอดี ต้นและใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
 
-
ข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 7 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.3 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.52 มิลลิเมตร ยาว x กว้าง x หนา = 7.52 x 2014 x1.78 มิลลิเมตร
 
-
คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ โดยเฉพาะระยะออกรวง
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ