เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng )


ชื่อพันธุ์
-
เหนียวสันป่าตอง (Niaw San-pah-tawng )
ชนิด
-
ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการคัดเลือกข้าวเจ้าสายพันธุ์เหลืองใหญ่ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุ์เป็นข้าวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำไปปลูกคัดพันธุ์ใหม่ จนได้พันธุ์เหนียวสันป่าตอง 137-1-16
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2505

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
ทรงกอแฝเล็กน้อย ต้นค่อนข้างแข็ง รวงยาว เมล็ดยาวเรียว
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.8 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.1 x 1.3 มิลลิเมตร
 
-
ข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 พฤศจิกายน
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
 
-
คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 526 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม
 
-
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว
 
-
กลายพันธุ์เป็นข้าวเจ้าได้ง่าย
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ