เหมยนอง 62 เอ็ม ( Muey Nawng 62 M ) 

ชื่อพันธุ์
-
เหมยนอง 62 เอ็ม ( Muey Nawng 62 M )
ชนิด
-
ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีกสิกรรมแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2494 และนายมณี เชื้อวิโรจน์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง นำมาปลูกคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ในสถานีทดลองข้าวต่างๆ ในภาคเหนือ จนได้พันธุ์เหมยนอง 62 เอ็ม
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
ลำต้นและขอบใบสีม่วง แต่เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว กอค่อนข้างแผ่ เมล็ดสั้นป้อม
 
-
ข้าวเปลือกสีฟางกระน้ำตาล ก้นจุด
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 พฤศจิกายน
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 1 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.8 x 2.4 x 2.2 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.6 x 2.9 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 540 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานแมลงบั่ว
 
-
ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และค่อนข้างต้านทานโรคใบสีส้ม
ข้อควรระวัง
-
เมล็ดมีระยะพักตัวสั้น ดังนั้นเมื่อเมล็ดข้าวสุกแก่ให้รีบเก็บเกี่ยวทันที
 
-
นวดยาก
 
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
 
-
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดของแมลงบั่ว