หางยี 71 ( Hahng Yi 71 )


ชื่อพันธุ์
-
หางยี 71 ( Hahng Yi 71 )
ชนิด
-
ข้าวเหนียว
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์ โดยพนักงานข้าว จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2506 ปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ หางยี 563-2-71
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2511

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 152 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี
 
-
ลำต้นสีเขียว ใบแคบ และยาว สีเขียวเข้ม รวงอ่อนมีระแง้แผ่ออกคล้ายตีนนก
 
-
เมล็ดข้าวยาวเรียว
 
-
ข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 4 พฤศจิกายน
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 1 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.8 x 2.0 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร
 
-
คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 506 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคไหม้
 
-
ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
 
-
เป็นข้าวต้นสูง อายุเบา เหมาะกับสภาพที่ดอนที่น้ำหมดเร็ว
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม
 
-
ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ