พิษณุโลก 3 (Phitsanulok 3)


 

 

ชื่อพันธุ์
-
พิษณุโลก 3 (Phitsanulok 3)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
คู่ผสม
-
กข27 / LA29’73-NF1U-14-13-1-1
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ กข27 และสายพันธุ์ LA29’73-NF1U-14-13-1-1 ในปี พ.ศ. 2525 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR82129-PSL-148-3-2
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2545

 

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์
-
เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 167 เซนติเมตร
 
-
ไวต่อช่วงแสง
 
-
อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 1-10 ธันวาคม
 
-
กอตั้ง ใบสีเขียว รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงยาว ต้นแข็ง
 
-
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10. x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
 
-
ปริมาณอมิโลส 23.6 %
 
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต
-
ประมาณ 604 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานโรคไหม้ในภาคกลางได้ดีกว่า กข27 และ ขาวตาแห้ง 17
ข้อควรระวัง
-
ไม่ต้านทานโรคไหม้ในบางพื้นที่ และไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
 
-
ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ
-
พื้นที่ลุ่มในเขตภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการข้าวอายุปานกลาง