พัทลุง 60 (Phatthalung 60 ) 

ชื่อพันธุ์ - พัทลุง 60 (Phatthalung 60 )
ชนิด - ข้าวเจ้า
ชื่อคู่ผสม - กข13 / กข7
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ กข13 และพันธุ์ กข7 ที่สถานีทดลองข้าวควนกุฎ (ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง) ในปี พ.ศ. 2520 ปลูกคัดเลือกจนถึงชั่วที่ 5 ที่สถานีทดลองข้าว นครศรีธรรมราช จนได้สายพันธุ์ KGTLR77003-3-NSR-1-1
การรับรองพันธุ์

-

 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 156 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 6 -13 มกราคม
  - ผลผลิตประมาณ 457 กิโลกรัมต่อไร่
  -

 
ต้นค่อนข้างแข็ง ล้มยาก มีรวงแน่น ระแง้ถี่ เมล็ดมาก รวงยาวและใหญ่ คอรวงยาว เมล็ดค่อนข้างป้อม ท้องไข่ปานกลาง
 
-
ข้าวเปลือกสีฟางมีกระน้ำตาล
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.7 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร