ปทุมธานี 60 (Pathum Thani 60) 

ชื่อพันธุ์ - ปทุมธานี 60 (Pathum Thani 60)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ดอกมะลิ 70*2 / ไชนีส 345
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ดอกมะลิ 70 กับสายพันธุ์ไชนีส 345 เมื่อ ปี พ.ศ.2501 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง และนำไปปลูกคัดเลือกในสถานีทดลองข้าวภาคกลาง จนได้สายพันธุ์ SPT5837-400
การรับรองพันธุ์

-

 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 159 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
  - ลำต้นและใบสีเขียว มีขนบนใบ รวงแน่น ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดเรียวยาว
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.5 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 27-32 %
  - คุณภาพข้าวสุก ค่อนข้างร่วน มีกลิ่นหอม
ผลผลิต - ประมาณ 517 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - คุณภาพเมล็ดดี เรียวยาว เลื่อนมัน ใสแกร่ง
  - มีท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี
  - ต้านทานโรคกาบใบเน่า และโรคใบหงิก ในสภาพธรรมชาติ
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคขอบใบแห้ง
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก