น้ำสะกุย 19 (Nam Sa-gui 19) 

ชื่อพันธุ์ - น้ำสะกุย 19 (Nam Sa-gui 19)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยนายสมพงษ์ บุญเย็น พนักงานเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2507 จำนวน 300 รวง จากอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ น้ำสะกุย 445-4-19
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2511

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 143 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ข้อต่อระหว่างกาบใบและตัวใบสีม่วง แตกกอดี ทรงกอแผ่เล็กน้อย เมล็ดข้าวยาวเรียว
  - ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 4 พฤศจิกายน
  - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.2x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 30-31 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 499 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - แตกกอดี ลำต้นแข็ง อายุเบาเหมาะสมกับพื้นที่ฝนหมดเร็ว
  - คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารใส เลื่อมมัน
  - ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ