นางมล เอส-4 (Nahng Mon S-4) 

ชื่อพันธุ์ - นางมล เอส-4 (Nahng Mon S-4)
ชนิด - ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

-

 
ได้มาจากการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จากตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2493 นำมาปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ในสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุด
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ให้ใช้ขยายพันธ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อ
พ.ศ. 2499,2504,2508

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า ต้นสูงประมาณ 140 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นสีเขียว ใบกว้าง รวงใหญ่และยาว เมล็ดรูปร่างยาวเรียว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 26 พฤศจิกายน
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.7 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 19 %
  - คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต - ประมาณ 436 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ทนแล้งได้ดี ปลูกเป็นข้าวไร่ได้
  - ทนน้ำลึกได้ดี แต่ไม่เกิน 1 เมตร
  - คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารสวย ใส แกร่ง
  - อายุค่อนข้างเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
ข้อควรระวัง - เมล็ดร่วงง่าย
  - ไม่ต้านทานโรคไหม้ โรคใบสีส้ม และโรคขอบใบแห้ง
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง