นางพญา 132 (Nahng Pa-yah 132) 

ชื่อพันธุ์ - นางพญา 132 (Nahng Pa-yah 132)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2493 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ นางพญา 37-30-132
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 175 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นและใบสีเขียว แตกกอดี คอรวงยาว เมล็ดข้าวมีรูปร่างเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 16 กุมภาพันธ์
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.9 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28-32 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 486 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวต้นสูง เหมาะที่จะปลูกในที่ลุ่มทั่วไปของภาคใต้
  - มีคอรวงยาวเหมาะที่จะเก็บเกี่ยวด้วยแกระ
  - ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย
  - แตกกอดี
  - ค่อนข้างต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคใบสีส้ม
  - ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - มักมีเมล็ดลีบที่โคนรวง
  - ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบหงิก
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้