ชุมแพ 60 (Chum Phae 60) 

ชื่อพันธุ์ - ชุมแพ 60 (Chum Phae 60)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กำผาย 41/ เหลืองทอง 78
ประวัติพันธุ์

-

 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์กำผาย 41 และพันธุ์เหลืองทอง 78 ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ในปี 2504 ปลูกศึกษาพันธุ์ เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีและระหว่าง สถานีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนได้สายพันธุ์ SPT6118-34
การรับรองพันธุ์

-

 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 160-180 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 27 พฤศจิกายน
  -

 
ลำต้นและใบสีเขียว กอตั้งตรง แตกกอดี ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบแคบยาว ใบธงตก รวงและคอรวงยาว เมล็ดเรียวยาวร่วงยาก มีท้องไข่ปานกลาง
  - ข้าวเปลือกสีฟาง สาแหรกสีน้ำตาล และมีขนสั้น
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.7 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 27.35 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 564 กิโลกรัม/ไร่
ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูงในที่ลุ่มสภาพนาน้ำฝน
  - ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในสภาพแปลง
  - ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพเรือนทดลอง
  - ทนดินเค็มปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่เหมาะสำหรับนาที่ดอน
  - อ่อนแอต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ
- ในที่ลุ่มสภาพนาน้ำฝน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ