ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 (Khao´ Jow Hawm Phitsanulok 1) 

ชื่อพันธุ์ - ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 (Khao´ Jow Hawm Phitsanulok 1)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ขาวดอกมะลิ 105 / LA29´73NF1U-14-3-1-1// IR58
ประวัติพันธุ์

-

 
ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และสายพันธุ์ LA29´73NF1U-14-3-1-1 กับIR58 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี ในปี
พ.ศ. 2525-2526
  -

 
พ.ศ. 2528-2533 นำไปปลูกคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่ชั่วที่
2-7 จนได้สายพันธุ์ SPRLR83228-PSL-32-1
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน
  -
 
ลำต้นสูง ทรงกอตั้ง ฟางแข็งปานกลาง ใบสีเขียว ใบธงเอน คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 11 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 14.9%
ผลผลิต - ประมาณ 579 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิต
  - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก
  -

 
เป็นข้าวอายุหนักกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงสามารถปลูกเสริมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อช่วยกระจายแรงงานในการเก็บเกี่ยว
  - คุณภาพเมล็ดดี สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 % ได้
  - คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี นุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอมใกล้เคียงขาวดอกมะลิ 105
ข้อควรระวัง - อ่อนแอต่อโรคใบสีส้ม
  - อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
พื้นที่แนะนำ
-
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง