ขาวปากหม้อ 148 (Khao Pahk Maw 148) 

ชื่อพันธุ์ - ขาวปากหม้อ 148 (Khao Pahk Maw 148)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยนายทอง ฝอยหิรัญ พนักงานเกษตร จากอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2495-2496 จำนวน 196 รวง แล้วนำมาคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ขาวปากหม้อ 55-3-148
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2508
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
   
- ไวต่อช่วงแสง
-

 
ลำต้นสีเขียว แตกกอดี ทรงกอตั้งตรง ใบกว้างและยาว เมล็ดมีรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 3 ธันวาคม
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.4 x 2.8 x 2.1 มิลลิเมตร
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.9 มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส 22-26 %
-
คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 415 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวต้นสูง ปลูกได้ดีในที่ลุ่ม
  - คุณภาพการสีดี ได้เมล็ดข้าวสารสวยใส แกร่ง
  - คุณภาพการหุงต้ม ร่วน นุ่ม
  - รวงยาวใหญ่ น้ำหนักเมล็ดดี
ข้อควรระวัง - ต้นข้าวค่อนข้างอ่อน ล้มง่าย
  - นวดค่อนข้างยาก
  - อ่อนแอต่อโรคใบสีส้ม ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และโรคใบจุดสีน้ำตาล
  - อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง และพื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ