เก้ารวง 88 (Gow Ruang 88) 

ชื่อพันธุ์ - เก้ารวง 88 (Gow Ruang 88)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการรวบรวมพันธุ์โดยพนักงานเกษตร จากอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2493-2494 จำนวน 203 รวง แล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ตามสถานีทดลองข้าวต่างๆ จนได้สายพันธุ์ เก้ารวง 17-2-88
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 140 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นและใบสีเขียวเข้ม เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
  - ข้าวเปลือกสีฟาง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 21 พฤศจิกายน
  - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 8 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.8 x 2.7 x 1.9 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 22-26%
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 420 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - น้ำหนักเมล็ดข้าวเปลือกดี
    คุณภาพการสีดี ได้ข้าวสารใส แกร่ง
  - ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคไหม้ และโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง