กข27 (RD27) 

ชื่อพันธุ์ - กข27 (RD27)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ขาวตาอู๋ / ขาวตาแห้ง 17
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ขาวตาอู๋ กับ พันธุ์ขาวตาแห้ง 17 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อปี พ.ศ. 2504 แล้วทำการคัดเลือกและปลูกเปรียบเทียบผลผลิตจนได้สายพันธุ์ BKN6113-79
การรับรองพันธุ์


-


 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ วันที่ 10 ธันวาคม
  - มีลำต้นและใบสีเขียว ทรงกอค่อนข้างตั้ง ต้นใหญ่ และใบยาว
  - เมล็ดค่อนข้างป้อม ข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห์
  - ท้องไขน้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา= 10.3 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา= 7.5 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน ค่อนข้างนุ่ม
  - ปริมาณอมิโลส 24-29 %
ผลผลิต - ประมาณ 600 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ต้านทานโรคใบหงิก โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้ระยะคอรวง
  - คุณภาพการสีดี
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ภาคกลาง