กข13 ( RD13 ) 

ชื่อพันธุ์ - กข13 ( RD13 )
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - นางพญา 132 / ผักเสี้ยน 39
ประวัติพันธุ์


-


 
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์นางพญา 132 กับพันธุ์ผักเสี้ยน 39 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน ในปี พ.ศ.2507 แล้วนำข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 ไปปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวควนกุฎ จังหวัดพัทลุง จนได้สายพันธุ์ BKN6402-352
การรับรองพันธุ์

-

 
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2521

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 160 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - ลำต้นตั้งตรง สีเขียว ใบธงตก ชูรวงอยู่เหนือใบ ระแง้ถี่
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 กุมภาพันธ์
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
  - ท้องไข่ปานกลาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.3 x 2.5 x 1.8 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา =6.9 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 30-33 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วนค่อนข้างแข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 450 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์นางพญา 132 ประมาณ 17 %
  - ลักษณะรวงยาว และใหญ่ มีเมล็ดต่อรวงมาก สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วยแกระ
  - นวดง่ายกว่าพันธุ์นางพญา 132
  - ระบบรากดี มีความสามารถทนแล้งพอสมควร
  - มีความต้านทานต่อสภาพน้ำลึก
  - ต้านทานโรคไหม้
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ - ภาคใต้