กข16 (RD16)

 

ชื่อพันธุ์ -

กข16 (RD16)

ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - กข6/ หางยี 71
ประวัติพันธุ์ - ผสมพันธุ์ฤดูนาปี พ.ศ. 2539 ระหว่าง พันธุ์ กข6 ข้าวคุณภาพดี เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ หางยี 71 ข้าวต้านทานต่อโรคไหม้ และอายุสั้น เป็นพันธุ์พ่อ ฤดูนาปรังพ.ศ.2540- ฤดูนาปี พ.ศ. 2540 ผสมกลับ (backcross) ไปหาพันธุ์ กข6 จำนวน 2 ครั้ง ฤดูนาปี พ.ศ. 2541-2543
การรับรองพันธุ์

-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเหนียวต้นสูง สูงประมาณ 133-149 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  -

ลำต้นแข็งปานกลาง ใบสีเขียว ใบธงตั้ง รวงยาว
  -

เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.1 x 2.9 x 2.0 มิลลิเมตร
  -

เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.0 x 2.3 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 43.9 %
    อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ เมื่อนึ่งสุกมีกลิ่นหอม เนื้อสัมผัสค่อนข้างนุ่ม
  -

คุณภาพการสีดี สีได้ข้าวเต็มเมล็ด

ผลผลิต -

ประมาณ 633 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - ไวต่อช่วงแสง
  - ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง
  - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ (Pyricularia grisea Sacc.) ในภาคเหนือตอนบน
  -


เป็นข้าว อายุสั้นกว่าพันธุ์  กข6 ประมาณ 1 สัปดาห์ ช่วยกระจายแรงงานในระยะเก็บเกี่ยว  และความสูงน้อยกว่าพันธุ์ กข6 ประมาณ 10 เซนติเมตร ลดปัญหาข้าวหักล้มระยะเก็บเกี่ยว
  -

เป็นข้าวเหนียวเมล็ดปานกลาง คุณภาพการสีดี คุณภาพหุงต้มรับประทานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีกลิ่นหอม
ข้อควรระวัง -

ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง แมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว 

พื้นที่แนะนำ

-

เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ฝนหมดเร็ว และในพื้นที่ที่เกษตรกรต้องการปลูกพืชหลังฤดูทำนา