กข45 (RD45)

 
 

ชื่อพันธุ์ - กข45 (RD45)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012–267-5 /พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ PCRBR83012–267-5 (ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวพันธุ์หอมนายพล กับ IR46) กับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเมื่อ ปี 2532  
การรับรองพันธุ์

-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2553

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าต้นสูง สูงประมาณ 170 เซนติเมตร
  -เป็นข้าวเจ้าน้ำลึกไวต่อช่วงแสงออกดอกประมาณวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน  ปลูกในพื้นที่ที่มีระดับน้ำไม่เกิน 100 เซนติเมตร มีความสามารถยืดปล้องได้ดีที่ระดับน้ำ 90 เซนติเมตร 
  - ทรงกอตั้ง  ต้นแข็งปานกลาง  ใบสีเขียว  ใบธงตั้งตรง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 9 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวขาวใส
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว xกว้าง x หนา = 10.2 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร
  -

เมล็ดข้าวกล้อง ยาว xกว้าง x หนา = 7.4 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 16.35%
  - คุณภาพการสีดีมาก  เมล็ดข้าวขาวใส

ผลผลิต -

ประมาณ 520 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น - เป็นข้าวเจ้าน้ำลึกที่มีผลผลิตสูง
  - สามารถปลูกได้ทั้งในนาน้ำตื้นและน้ำลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร
  - เมล็ดยาวเรียว คุณภาพการสีดีมาก  มีท้องไข่น้อย  คุณภาพหุงต้มรับประทานดี  ข้าวสุกนุ่มเหนียว  และมีกลิ่นหอม 
ข้อควรระวัง -

อ่อนแอมากต่อโรคไหม้  และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

  - ไม่แนะนำให้มีการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ


-


เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนภาคกลาง ภาคตะวันออกที่มีระดับน้ำในนาไม่เกิน 100 เซนติเมตร  น้ำในนาควรแห้งช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน