ขาวกอเดียว 35


ชื่อพันธุ์ -

ขาวกอเดียว 35

ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม

-

เป็นสายพันธุ์ข้าวที่คัดเลือกมาจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวขาวกอเดียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร
ประวัติพันธุ์

-

คัดเลือกมาจากข้าวขาวกอเดียวที่อยู่ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร  มีคุณภาพการหุงต้มดี ปลายข้าวทำผลิตภัณฑ์เส้นได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดค้าข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เก็บรวบรวมพันธุ์ในปี 2527 ที่บ้านเขาดิน  ต.เขาเจ็ดลูก กิ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร นำมาปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา
การรับรองพันธุ์
-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์  ชื่อ  ขาวกอเดียว 35  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2552

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง    สูงเฉลี่ย 190 เซนติเมตร   
  - อายุเก็บเกี่ยว ต้นเดือน ธันวาคม 
  -

ทรงกอแบะ ใบและกาบใบสีเขียว มุมปลายใบตก มีขนบนแผ่นใบ  ใบธงหักลง
คอรวงยาว  รวงแน่นปานกลาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง  x หนา = 10.0 x 2.5 x 2.0  มิลลิเมตร  
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง  x หนา = 7.5 x 2.1 x 1.7  มิลลิเมตร   
  - ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 %)  
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 7 สัปดาห์ 
ผลผลิต - ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลักษณะเด่น

-

คุณภาพเมล็ดดี คือมีท้องไข่น้อย เมล็ดยาว รูปร่างเรียว คุณภาพการสีดีมาก สามารถทำเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ได้คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง  

  -

ข้าวร่วนค่อนข้างแข็ง ปลายข้าวสามารถนำเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นขนมจีน
ข้อควรระวัง - อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง
พื้นที่แนะนำ


-


เหมาะสำหรับนาน้ำฝนพื้นที่ลุ่มน้ำลึกในเขตจังหวัดพิจิตรที่มีน้ำแห้งนาปลายเดือนพฤศจิกายน และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน