ข้าวสาลี
ข้าวสาลี เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาว ไม่ต้องการน้ำมาก สามารถปลูกได้ในภาคเหนือตอนบนและบางทัองที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสาลีคือ ตอนปลายฤดูฝนในสภาพไร่ (ในระยะกลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วแต่พื้นที่) โดยอาศัยความชื้น ในช่วงปลายฤดูฝนก็เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต และต้นฤดูหนาวในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี (กลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม) ข้าวสาลีไม่เหมาะที่จะปลูกในสภาพดินที่เป็นกรดจัดหรือดินเหนียวจัด การใช้ประโยชน์จากข้าวสาลี สามารถนำแป้งไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง เช่น ขนมเค้ก ขนมปัง คุกกี้ บะหมี่ ปาท่องโก๋ เกี๊ยว โรตี ซาลาเปา ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น

ข้าวบาร์เลย์
ข้าวบาร์เลย์ เป็นธัญพืชอีกชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาว ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสมที่สุด เหมือนข้าวสาลี ส่วนประกอบหลักของเมล็ดข้าวบาร์เลย์คือ แป้ง โปรตีน และเยื่อใย ข้าวบาร์เลย์เป็นธัญพืชที่เหมาะสำหรับทำเบียร์ ข้าวบาร์เลย์ที่มีโปรตีนสูงไม่เหมาะในการทำมอลท์เพื่อผลิตเบียร์ แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง ย่อยง่าย เหมาะสำหรับทำอาหารเด็กอ่อน และอาหารเพื่อสุขภาพ