กข39 (RD39)


ชื่อพันธุ์ - กข39  (RD39)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR54017-131-1-3-2 / สุพรรณบุรี 60 
ประวัติพันธุ์ -
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง IR54017-131-1-3-2 และ สุพรรณบุรี 60 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ในฤดูนาปี 2535 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PRE91001-SPT-17-1-1-3-2-3 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ในฤดูนาปี พ.ศ.2543 ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ทดสอบความต้านทานโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ  
การรับรองพันธุ์

-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์   ชื่อ กข39 เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551      
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 95-116 เซนติเมตร   
  - อายุเก็บเกี่ยว 125-130 วัน
  - ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็งมาก กาบใบและใบมีสีเขียว   
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว  รูปร่างเรียว   
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.6 x 2.2 มิลลิเมตร   
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 8.0 x 2.3 x 1.9 มิลลิเมตร    
  - ปริมาณอมิโลสต่ำ  (16.84%) 
  - คุณภาพข้าวสุกนุ่ม  
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 สัปดาห์ 
ผลผลิต - ประมาณ 577 กิโลกรัมต่อไร่ 
ลักษณะเด่น - ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
  - คุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกนุ่ม 
  - สามารถปลูกบนที่สูงไม่เกิน 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
ข้อควรระวัง - ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำของแมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
พื้นที่แนะนำ - เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่สูงในเขตชลประทานหรือมีแหล่งน้ำเหมาะสม
ในภาคเหนือตอนบนและพื้นที่สูง 600-900 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง