กข37 (RD37 )


ชื่อพันธุ์ - กข37  (RD37) 
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - IR46 / กข7 
ประวัติพันธุ์ -
ได้จากการผสมพันธุ์เดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าว IR46 กับ พันธุ์ กข 7 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในปีพ.ศ. 2531 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTL88114-10-1-1 -17 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ปลูกทดสอบเสถียรภาพการให้ผลผลิต ทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตและทดสอบในนาเกษตรกร 
การรับรองพันธุ์
-

คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์ 
ชื่อ กข37  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551  
ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 105 เซนติเมตร   
  -

อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ และ 108 วัน
เมื่อปลูกโดยวิธี หว่านน้ำตม    
  -

ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง  
คอรวงยาว  รวงยาว 32.6 เซนติเมตร   
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่ปานกลาง 
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.6 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร     
  - ท้องไข่น้อย
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เเมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.9 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร    
  - ปริมาณอมิโลสปานกลาง  (21.6%)   
  - คุณภาพข้าวสุกมีลักษณะร่วนและค่อนข้างนุ่ม ไม่มีกลิ่นหอม  
  - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 6 สัปดาห์
ผลผลิต - ประมาณ 602 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น

-

ต้านทานต่อโรคไหม้ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง   

  -

ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ประชากรแมลงจากจังหวัดน่าน สุพรรณบุรี ปทุมธานีและเพชรบุรี 
ข้อควรระวัง

-

ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการระบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นประจำ 
พื้นที่แนะนำ

-

พื้นที่ภาคใต้ในเขตลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงและสงขลา