ปราจีนบุรี 2 (Prachin Buri 2) 

ชื่อพันธุ์ - ปราจีนบุรี 2 (Prachin Buri 2)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - BKNFR80086 / HTAFR80038
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง BKNFR80086 และ HTAFR80038 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ในปี พ.ศ.2524 และปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ HTAFR81042-4B-7-1
การรับรองพันธุ์ -

คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2545

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 133 – 222 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ)
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว 18 – 25 ธันวาคม
  - ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบธงยาวปานกลาง ค่อนข้างตั้งตรง ใบธงอยู่เหนือรวง คอรวงสั้น ใบสีเขียว ใบแก่ช้าปานกลาง เมล็ดร่วงปานกลาง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 30.2 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 846 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพน้ำลึก 25 เซนติเมตร และ 590 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ระดับน้ำลึก 100 เซนติเมตร
ลักษณะเด่น - เป็นข้าวน้ำลึก ที่มีทรงต้นแบบใหม่ ต้นเตี้ย ฟางแข็งไม่ล้มง่าย ในสภาพนาที่มีระดับน้ำปกติ (25 เซนติเมตร)
  - มีความสามารถในการยืดปล้องและทนน้ำท่วมได้ปานกลาง ในช่วงข้าวอายุ 30 – 40 วัน เหมาะสำหรับปลูกในนาน้ำลึกในภาคกลางและภาคตะวันออก
  - ค่อนข้างทนทานต่อดินเปรี้ยว
  - ต้านทานโรคไหม้และค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง
  - สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่นเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - พื้นที่ลุ่มภาคกลาง และภาคตะวันออกที่มีระดับน้ำไม่เกิน 100 เซนติเมตร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน น้ำแห้งนาประมาณกลางเดือนธันวาคม