หันตรา 60 (Hantra 60) 

ชื่อพันธุ์ - หันตรา 60 (Hantra 60)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ขาวนางเนย 11 / ซี4-63
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ ขาวนางเนย 11 และ พันธุ์ ซี4-63 ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2515 ปลูกคัดเลือก จนได้สายพันธุ์ SPR7270-18
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 155 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 – 25 ธันวาคม
  - ใบแคบค่อนข้างยาว สีเขียวเข้ม รวงใหญ่ยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดรูปร่างเรียวยาว
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.2 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 25 – 26 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 425 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - เป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสำหรับปลูกในท้องที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ซึ่ง มีระดับน้ำลึกสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตรและอัตราการเพิ่มระดับน้ำเป็นไปอย่างช้าๆ ประมาณ 1-5 เซนติเมตรต่อวัน
  - คุณภาพเมล็ดดี ท้องไข่น้อย
  - ทนแล้ง
  - ต้านทานต่อโรคไหม้
  - มีความสามารถยืดปล้องได้ปานกลาง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคใบขอบแห้ง
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และแมลงบั่ว
พื้นที่แนะนำ - ที่ราบลุ่มภาคกลาง ที่มีระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีอัตราการเพิ่มของน้ำเป็นไปอย่างช้าๆ ประมาณ 1 – 5 เซนติเมตรต่อวัน