กข19 (RD19)


 

ชื่อพันธุ์ - กข19 (RD19)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ไออาร์262 / ปิ่นแก้ว 56
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์262 และพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขนในปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ BKN6986-147-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 130 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 15 ธันวาคม
  - กาบใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว สั้นและกว้าง แตกกอดี รูปแบบทรงต้นดี รวงใหญ่ เมล็ดป้อม ร่วงง่าย
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ท้องไข่มาก
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 4 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.5 x 2.9 x 2.2 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.4 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 26 – 30 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 570 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ขึ้นน้ำและยืดตัวได้ดี เมื่อสภาพนาที่มีน้ำลึกประมาณ 1 เมตร
  - ้ผลผลิตสูง คอรวงยาว มีเมล็ดต่อรวงมาก
  - ทนต่อสภาพน้ำท่วม เมื่อต้นข้าวจมอยู่ใต้ผิวน้ำไม่เกิน 50 เซนติเมตรได้ประมาณ 7 วัน
  - มีความสามารถในการชูรวง และงอกรากที่ข้อใต้น้ำได้ดี และเมื่อมีการใส่ปุ๋ยก็จะทำให้ยืดปล้องได้ดียิ่งขึ้น
  - ค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ฤดูนาปีของภาคกลาง ในบริเวณที่ลุ่มน้ำลึกประมาณ 1 เมตร