กข17 (RD17) 

ชื่อพันธุ์ - กข17 (RD17)
ชนิด - ข้าวเจ้า
คู่ผสม - ไออาร์262 / ปิ่นแก้ว 56
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ไออาร์ 262 และพันธุ์ปิ่นแก้ว 56 ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน เมื่อปี พ.ศ.2512 ปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง และสถานีทดลองข้าวหันตรา จนได้สายพันธุ์ BKN6986-66-2
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวเจ้า สูงประมาณ 130 เซนติเมตร
  - ไม่ไวต่อช่วงแสง
  - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 140 วัน
  - ลำต้นและกาบใบสีเขียวอ่อน ใบธงตั้ง ใบสีเขียวค่อนข้างสั้นและแคบ รูปแบบทรงต้นดี รวงอยู่ใต้ใบธง
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 6 สัปดาห์
  - ท้องไข่ปานกลาง
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.6 x 2.5 x 2.0 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.0 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 28 – 30 %
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง
ผลผลิต - ประมาณ 645 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - สามารถทนน้ำท่วม เมื่อต้นข้าวจมอยู่ใต้ผิวน้ำไม่เกิน 50 เซนติเมตร ไม่เกิน 7 วัน
  - ทนแล้งปานกลาง
  - มีความสามารถในการยืดปล้องได้ปานกลาง
  - คอรวงยาว มีเมล็ดต่อรวงมาก
  - ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พื้นที่แนะนำ - ปลูกในฤดูนาปรังของภาคกลาง ในบริเวณที่ลุ่มน้ำลึกประมาณ 1 เมตรและอาจใช้ปลูกใน
ฤดูนาปีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย