เจ้าลีซอสันป่าตอง (Jow Lisaw San-pah-tawng)


 

 

ชื่อพันธุ์
-
เจ้าลีซอสันป่าตอง (Jow Lisaw San-pah-tawng)
ชนิด
-
ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
-
ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ปี 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าว และสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวในภาคเหนือ จนได้สายพันธุ์ เจ้าลีซอ SPTC80279-3
การรับรองพันธุ์
-
คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547
ลักษณะประจำพันธุ์
-
ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 145 เซนติเมตร
 
-
อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 16 ตุลาคม
 
-
ทรงกอตั้งตรง ไม่ล้มง่าย รวงยาวเฉลี่ย 24 เซนติเมตร ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น
 
-
เมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรองดอกยาว
 
-
เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 3.1 x 2.4 มิลลิเมตร
 
-
เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.9 x 1.9 มิลลิเมตร
 
-
ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ 4 สัปดาห์
 
-
ปริมาณอมิโลสต่ำ (16.07%)
ผลผลิต
-
เฉลี่ย 391 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น
-
ต้านทานต่อโรคไหม้
 
-
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อ 13 เปอร์เซนต์
 
-
คุณภาพการสีดี
ข้อควรระวัง
-
ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว
พื้นที่แนะนำ
-
พื้นที่ราบและที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล