น้ำรู (Nam Roo) 

ชื่อพันธุ์ - น้ำรู (Nam Roo)
ชนิด - ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์ - ได้จากการวบรวมพันธุ์จากชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ บ้านน้ำรู ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิฑูรย์ ขันธิกุล ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิต ที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง และสถานีทดลองเกษตรที่สูงในภาคเหนือ
การรับรองพันธุ์ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ - เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้า มีความสูงประมาณ 141 เซนติเมตร
  - ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน
  - อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกในระดับความสูง 1,100 – 1,250 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม ถ้าปลูกในระดับสูงกว่านี้จะออกดอกช้าลง แต่ถ้าต่ำกว่านี้จะออกดอกเร็วขึ้น
  - ลำต้นตรง สีเขียวค่อนข้างแข็งไม่ล้มง่าย ทรงกอค่อนข้างแน่น แตกกอดี ใบยาว แผ่นใบกว้างปานกลาง ค่อนข้างตรง มีขนเล็กน้อย กาบใบสีเขียว ระแง้ถี่ คอรวงยาว เมล็ดร่วงปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่มีหาง แต่เมล็ดปลายระแง้อาจจะมีหางสั้นๆ
  - เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
  - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์
  - เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.7 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร
  - เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.1 x 2.7 x 1.9 มิลลิเมตร
  - ปริมาณอมิโลส 23.4%
  - คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม
ผลผลิต - ประมาณ 247 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น - ปรับตัวได้ดีในที่มีอากาศหนาวและบนที่สูงมากๆ
  - ต้านทานโรคเมล็ดด่างได้ดีในสภาพธรรมชาติ
  - ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้
ข้อควรระวัง - ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด
  - ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  - ไม่ต้านทานโรคเน่าคอรวง
พื้นที่แนะนำ - สภาพไร่ในที่สูง ระดับตั้งแต่ 1,000 – 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง