การทำนาดำ
  การทำนาหว่าน
  การทำนาหยอด
  การทำนาขั้นบันได
  การทำนาที่สูง

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย
  การจัดการดินและปุ๋ยตามนิเวศน์การปลูกข้าว
  การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
  การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

  การขาดไนโตรเจน
  การขาดฟอสฟอรัส
  การขาดโพแทสเซียม
  การขาดแมกนีเซียม
  การขาดกำมะถัน
  การขาดซิลิกอน

  ดินที่มีปัญหาธาตุเหล็กเป็นพิษ
  ดินเค็ม
  ดินเปรี้ยว
  ดินทราย

  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันตก
  ภาคใต้