รถไถเดินตาม
 
ขลุบหมุนพ่วงรถไถเดินตาม
 
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
 
รถแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก
 
ขลุบหมุนติดรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก
 
เครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว
 
 
 
เครื่องดำนา
 
เครื่องดำนานั่งขับ
 
เครื่องหยอดข้าวแห้ง
 
เครื่องปลูกข้าว 4 แถว แบบไม่เตรียมดินใช้ไถเดินตาม
 
 
 
เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
 
เครื่องนวดข้าว
 
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
 
 
 
เครื่องลดความชื้นแบบเมล็ดพืชบรรจุในกระสอบ
 
เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ
 
เครื่องลดความชื้นแบบถังหมุนเวียน
 
เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์
 

เครื่องลดความชื้นเมล็ดพืชแบบเมล็ดไหลคลุกเคล้า หรือแบบ แอล.เอส.ยู
 
เครื่องลดความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์ – เบด
   


กลับเมนูหลัก